Başvurular

YAZARLAR İÇİN TALİMATLAR

BİLDİRİLER IÇIN GEREKLI FORMAT

Kongredeki özetler hakem tarafından değerlendirilecektir.

Özet yazılırken aşağıdaki kurallar dikkate alınmalıdır:


-Özetler Türkçe yazılmalıdır.

-Özetler, sayfanın her iki yanında 2,5 cm boşluk bırakılarak A4 formatında Microsoft Word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Özet yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Metin Times New Roman stilinde, 12 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

-Özet, çalışmanın asıl amacını, örnekleme yöntemini, araştırma yöntemini, bulguları ve çalışmanın özgünlüğünü içermelidir.

-Özet metin 300-500 kelime arasında olmalıdır.

-Bildiri başlığı 12 punto kalın harflerle ve hizalı olarak yazılmalıdır.

-Başlık verildikten sonra yazar(lar)ın adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) 12 punto kalın ve ortalı olarak yazılmalıdır. Soyadından sonra verilen dipnotta 10 punto italik olarak aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:

  • Yazarın bağlantısı
  • Yazar e-posta adresi (kurumsal tercih edilir).
  • Yazar ORCID

-Anahtar kelimeler, özetten sonra bir satır gelecek şekilde ayrı yazılmalıdır. Gönderiniz, makalenin ana konularını kapsayan en az 3 ila 8 uygun ve kısa anahtar kelime içermelidir.

- Özetlerde tablo ve şekil kullanılmamalıdır.

Özet Metin FormatıÖzet metin formatını indirmek için buraya Tıklayın.

Tam Metin Formatı


Tam metin formatını indirmek için buraya Tıklayın

Lütfen özet metin formatını ve tam metin formatını info@intl-barrierfreeliving.com adresine mail gönderiniz.

İletişim : Toros Üniversitesi
Bahçelievler Kampüsü
Yenişehir / Mersin
33140